Faaliyet Alanlarımız

 • İnşaat Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik  Hukuku
 • İdari Davalar
 • Ticaret Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm
 • Miras Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tazminat ve Sigorta Davaları
 • Tüketici Hakları
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Sağlık Hukuku ve Hasta-Hekim Hakları
 • Hukuki Danışmanlık ve Diğer Hukuki Yardımlar
 • İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru